Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ

16 Δεκ 2017

Η επιστήμη απαιτεί αθεΐα;
Το μεγάλο και αναπόφευκτο λάθος του ισχυρισμού του Dawkins ότι η επιστήμη απαιτεί αθεΐα είναι ότι προχωρεί πιο πέρα από τις αποδείξεις. Εάν ο Θεός είναι έξω από τη φύση, τότε η επιστήμη δεν μπορεί ούτε να αποδείξει ούτε να αποκλείσει την ύπαρξή Του. Η ίδια η αθεΐα, επομένως, μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μορφή τυφλής πίστης, αφού υιοθετεί ένα σύστημα που δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βάση την καθαρή λογική...

10 Δεκ 2017

Όταν η πρόβλεψη δημιουργεί προβλήματα στην … πρόβλεψη!
Ένας λόγος που δυσχεραίνει τη «χειραγώγηση» αρκετών συστημάτων του πραγματικού κόσμου είναι το πρόβλημα της αυτοαναφοράς, που δημιουργείται από τους πολύπλοκους βρόχους ανάδρασης. Παράδειγμα: Ακόμα και η ίδια η πράξη της ανακοίνωσης μιας πρόβλεψης αναφορικά με την πορεία της οικονομίας είναι ικανή να επηρεάσει την πορεία της … οικονομίας, κάνοντας εκ των υστέρων την αρχική πρόβλεψη να φανεί λανθασμένη. Μια διασκεδαστική θεωρία των προβλημάτων που δημιουργεί η αυτοαναφορά φαίνεται μέσα από ένα δίλημμα που αντιμετώπισε κάποτε ο Ιρλανδός οικονομολόγος Μπράιαν Άρθουρ (Brian Arthur)...

8 Δεκ 2017

Σχέδιον δυτικοποιήσεως τής Ορθοδοξίας
Το μεγαλύτερον εμπόδιον εις το σχέδιον δυτικοποιήσεως τής Ορθοδοξίας υπήρξεν ο μοναχισμός. Εις αυτόν διεσώζετο η βιβλική παράδοσις των προφητών και των Αποστόλων, οίτινες απετέλουν την καρδίαν της πατερικής παραδόσεως...

5 Δεκ 2017

Η μη γραμμικότητα επιτίθεται!
Το «πρόβλημα» με τις μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις είναι ότι αψηφούν το σχήμα αίτιο – αιτιατό. Μικρές – ακόμα και απειροελάχιστες – μεταβολές στις παραμέτρους εισόδου (μεταβλητές) είναι ικανές να οδηγήσουν σε δυσανάλογα αποτελέσματα. Σε άλλες περιπτώσεις μεγάλες αλλαγές στις μεταβλητές δείχνουν να αφήνουν ασυγκίνητη την εξίσωση...

30 Νοε 2017

Η θρησκεία Μακούμπα
Όπως η Βουντού, έτσι και η κίνηση Μακούμπα αναπτύχθηκε μεταξύ των σκλάβων της Λατινικής Αμερικής, με την ανάμειξη χριστιανικών στοιχείων και παραδοσιακών θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών. Περιέχει το ίδιο πάνθεο ειδωλολατρικών θεοτήτων, φετίχ, σύμβολα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εκστατικούς χορούς και θυσίες...

12 Νοε 2017

Ψυχογραφία του πιστού μέσα από την ποίηση των Ψαλμών
Οι «Ψαλμοί» είναι ένα από τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ανήκει στα έργα της θρησκευτικής ποίησης του Ισραήλ, όπως και άλλα προφητικά βιβλία, ο «Ιώβ», οι «Παροιμίες», ο «Εκκλησιαστής», το «Άσμα ασμάτων», η «Σοφία Σολομώντος» και η «Σοφία Σειράχ». Αποτελεί συλλογή 150 λυρικών ποιητικών δημιουργημάτων υψηλής τέχνης του λόγου (συνολικά 2.510 στίχοι), «προϊόν ποικίλων καλάμων, περιστάσεων και εποχών» (Κων. Καλλίνικος)...